Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας


Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη του δικαιούχου συμπεριλαμβανομένης της υπεράσπισής του σε περιπτώσεις προσβολής.