ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR


Το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρέχουμε νομικές συμβουλές και υπηρεσίες σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο καλούνται να εναρμονιστούν οι επιχειρήσεις.

Μεταξύ άλλων προσφέρουμε:

  • Εκπαίδευση των στελεχών κάθε επιχείρησης επί του θεσμικού πλαισίου για τα προσωπικά δεδομένα και το Γενικό Κανονισμό 2016/679.
  • Ειδική γνώση και πρακτική εμπειρία για το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός συνολικού προγράμματος διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679.
  • Εξειδικευμένη υποστήριξη για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού 2016/679.