Ποινικό Δίκαιο


Το γραφείο μας εκπροσωπεί επιτυχώς εντολείς, σε υποθέσεις που σχετίζονται με το ποινικό δίκαιο. Η παροχή υπηρεσιών εντοπίζεται στη  σύνταξη εγκλήσεων και μηνύσεων, μηνυτήριων αναφορών, στη σύνταξη σημειωμάτων παροχής εγγράφων εξηγήσεων, απολογητικών υπομνημάτων, στη διεξοδική μελέτη και προετοιμασία των ποινικών υποθέσεων, στην παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, τόσο κατά την προδικασία όσο και ενώπιον των ακροατηρίων με συνέπεια και υπευθυνότητα.