Η έδρα του δικηγορικού μας γραφείου είναι στην οδό Κυρίλλου Λουκάρεως 31, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11475. Καλέστε μας στο (0030) 2155054489 ή (0030) 6976594378 είτε αποστείλατε στο mail thanos.danelian@gmail.com, το νομικό σας πρόβλημα αναγράφοντας ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να κλείσετε ραντεβού.