Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)


Ο Νόμος 3869/2010, ευρύτερα γνωστός και ως “νόμος Κατσέλη”, παρέχει τα εργαλεία προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές φυσικών προσώπων, λόγω αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών τους προς Τράπεζες και όχι μόνο, με όρους ιδιαίτερα ευνοϊκούς. Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία στο πεδίο του Δικαίου της Αστικής Αφερεγγυότητας και αναλαμβάνει την ταχεία και αποτελεσματική εκπροσώπηση και καθοδήγηση των πελατών του, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, από την απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού έως και την δικαστική διευθέτηση των οφειλών ενώπιον του Ειρηνοδικείου.